• baner

Nasza Restauracja znajduje się na terenie Parku Pokoju przy Kościele Pokoju - największym z trzech kościołów protestanckich zbudowanych w wyniku ustaleń Pokoju Westfalskiego, zawartego na zakończenie wojny trzydziestoletniej.

W 2001 roku Kościół został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jest on największą drewnianą budowlą o funkcjach religijnych na świecie.